Infrastruktur, test og assessmentydelser på jernbanen